Honoraria kinesitherapie

Als geconventioneerde kinesitherapeuten, houden wij ons aan de afgesproken tarieven. Dit wil zeggen dat een behandeling gemiddeld 30min duurt, en aan volgende tarieven wordt aangerekend (kan zonder voorafgaandelijk bericht wijzigen, de tarieven die uithangen in de praktijk zijn de enige geldende):
- behandeling in de praktijk : 22,26 €/behandeling
- behandeling aan huis : 23.27 €/huisbezoek

Deze bedragen betaalt u integraal na een afgesproken aantal beurten, of bij de laatste behandeling van de voorgeschreven reeks. Bij betaling ontvangt u een getuigschrift, om de terugbetaling bij uw mutualiteit aan te vragen.

Alle details over de nomenclatuur en terugbetalingen, kan u vinden op de website van het RIZIV.

Betaling gebeurt bij voorkeur via overschrijving, na ontvangst van het overschrijvingsformulier. Voor uw en onze veiligheid, vermijden we contant geld in onze praktijk.

Wat mee te brengen om in orde te zijn voor de terugbetaling door uw mutualiteit?

  1. een geldig voorschrift van de arts nodig (maximum 2 maand oud)
  2. een klevertje van de mutualiteit, op naam van de te behandelen persoon
  3. uw (elektronische) identiteitskaart
  4. eventuele verslagen en/of resultaten van onderzoeken, ingrepen, eerdere behandelingen

Wat bij niet verwittigde afwezigheid?

Afspraken die niet ten laatste 24u op voorhand telefonisch geannuleerd worden, zullen worden aangerekend als een behandeling.