Honoraria kinesitherapie

Als gedeconventioneerde kinesitherapeuten, hanteren wij een eigen tarief. Dit wil zeggen dat een behandeling gemiddeld 30min duurt, en aan volgende tarieven wordt aangerekend (kan zonder voorafgaandelijk bericht wijzigen, de tarieven die uithangen in de praktijk zijn de enige geldende):
COURANTE BEHANDELINGEN
- eerste behandeling : 32 €/eerste behandeling
- behandeling 25-30minuten in de praktijk : 26 €/behandeling
- dossierkost Fa, Fb, E : 30,65 €/dossier
- behandeling aan huis : 29 €/huisbezoek

OMNIOSTATUUT (xx1/xx1 op kleefbriefje mutualiteit)
Courant
- 1ste sessie : 31 €
- 2de tem 9de sessie : 25 €/behandeling
- vanaf de 10de sessie : 22,26 €/behandeling

Fa pathologie
- 1ste tem 20ste sessie : 25 €/behandeling
- vanaf de 21ste sessie : 22,26 €/behandeling

E en Fb pathologie
- alle sessies : 22,26 €/behandeling

Dossierkost Fa, Fb en E : 30,65 €
Verplaatsingsvergoeding : 2,50 €

Deze bedragen betaalt u integraal na een afgesproken aantal beurten, of bij de laatste behandeling van de voorgeschreven reeks. Bij betaling ontvangt u een getuigschrift, om de terugbetaling bij uw mutualiteit aan te vragen.

Alle details over de nomenclatuur en terugbetalingen, kan u vinden op de website van het RIZIV.

Betaling gebeurt bij voorkeur via overschrijving, na ontvangst van het overschrijvingsformulier. Voor uw en onze veiligheid, vermijden we contant geld in onze praktijk.

Wat mee te brengen om in orde te zijn voor de terugbetaling door uw mutualiteit?

  1. een geldig voorschrift van de arts nodig (maximum 2 maand oud)
  2. een klevertje van de mutualiteit, op naam van de te behandelen persoon
  3. uw (elektronische) identiteitskaart
  4. eventuele verslagen en/of resultaten van onderzoeken, ingrepen, eerdere behandelingen

Wat bij niet verwittigde afwezigheid?

Afspraken die niet ten laatste 24u op voorhand telefonisch geannuleerd worden, zullen worden aangerekend als een behandeling.